• en
  • mk
  • tr
  • en
  • mk
  • tr

Тандеми и секции

Тандем на наставници Одделнија Број на ученици Програмска секција
Зујца Стојанова
Дениз Реџепов
I 20 Еко секција
Јагода Митева
Кемал Аличов
II 22 Сообраќајна секција
Тандем на наставници Одделнија Број на ученици Програмска секција
Зујца Стојанова
Дениз Реџепов
I 22 Сообраќајна секција