• en
  • mk
  • tr
  • en
  • mk
  • tr

About the School

Konçe Belediyesinde bulunan “Gotse Delçev” Belediye ilköğretim okulunda 282 öğrenci eğitim görmektedir (204 öğrenci Makedon ve 78 öğrenci Türk).

Okul çok etnikli olma özelliğini taşımaktadır. Ilköğretim birinci kademe 1 sınıftan 5 sınıfa kadar eğitim Makedonca ve Türkçe olmak üzere iki dilde verilmektedir. İkinci kademe eğitimi ise sadece Makedonca dilinde gerçekleşmektedir.

Öğrenciler okul içinde düzenlenen ders dışı etkinliklere katılmaktadırlar. Öğretmenler ise öğrenciler ile birlikte farklı ve bir çok etkinlik kolu ile çalışmalarını sürdürmektedirler: yabancı diller kolu, genç fizik ve kimyacılar, coğrafyacılar kolu, tarihçiler kolu, genç biologlar kolu, matematikçiler kolu, edebiyatçılar kolu, resim ve dram kolu, öğrenciler ile çalışma, yaratıcılığı kullanma, öğrenciler arasında yarışmalar düzenlenmektedir. Aynı zamanda okul çerçevesi içerisinde kız ve erkek handbol, basketbol, futbol ekipleri aktif bir şekilde çalışmaktadır. Müzik alanında ise okulumuzda okul korosu ve okul orkestrası bulunmaktadır.

Ancak kültürlerarası etkinliklerin (ders dışı özelliğinde) okul içinde gerçekleştirmesi ile birlikte etnikler arası işbirliği üst seviyeye çıkarma ve eğitim-öğretimin kalitesinde artışın olduğu görülmektedir. Özellikle 2012 yılında başlayan işbirliği ve Nansen Diyalog Merkezi Üsküp tarafından gelen destek ile öğretmenlerimiz entegre eğitimi ve kültürlerarası eğitim için eğitim seminerlerine katılarak, okul bünyesinde kültürlerarası eğitim etkinliklerin gerçekleştirilmesi ile pozitif işbirliği inşa edilmektedir. Aynı zamanda entegre eğitimi ile daha geniş topluluklar arasında da iletişimin üst seviyeye çıktığı söylenebilir.

Okul kadrosu özellikle kendi arasındaki işbirliği, öğrenciler arası işbirliğini tanıtmada özel ilgi göstermektedirler ve Makedon ve Türk etnik topluluklara ait öğrenciler arasında işbirlik, saygı, arkadaşlık, hoşgörüyü tanıtmaktadırlar. Öğrenciler yanı sıra ebeveynlerin de farklı etkinliklere katılması işbirliğin artırılmasına sebep olmuştur.